0

Чому від «Нафтогазу» залежать свобода і державність країни?

Для чого існують національні компанії?

Національна компанія — це не просто компанія, яка належить державі. Це комерційна організація, яка створена, щоб діяти в інтересах усієї нації. Вона є елементом державності, засобом забезпечення суверенного розвитку країни. Така компанія дає можливість нації реалізовувати власну волю, власні економічні інтереси.

 

Чи пов’язана національна компанія з урядом?

Національна компанія — не частина уряду, але вона відіграє важливу геополітичну роль. Уряд визначає цю роль і пояснює народу України, чому така національна компанія ще не може бути приватизована. Міжнародні стандарти корпоративного врядування навіть передбачають для цього спеціальний документ — політику державної власності, в якій пояснюється стратегічна важливість національних компаній, описується, якою є ключова мета їхньої діяльності.

 

Кому належить національна компанія?

Національна компанія належить державі. Але державна власність — це не власність політиків або чиновників, які  існують окремо від народу, «десь там». Держава — це всі її громадяни, у нас це мільйони українських родин. Наприклад, вони є кінцевими вигодонабувачами «Нафтогазу» як національної компанії, їм і належить «Нафтогаз».

У такій ситуації держава в кінцевому підсумку має діяти як гравець і як суддя, як учасник ринку і як регулятор. Питання такої двоїстості необхідно вирішувати в юридичній площині — через чіткий розподіл функцій власності й урядування.

За таких умов роль громадян — не просто споглядати, як працює така компанія. Громадяни мають контролювати владу. А влада — через застосування міжнародних стандартів корпоративного врядування — має забезпечити в компанії рівень управління не гірший, ніж у сучасних міжнародних компаніях.

 

Чи завжди потрібна національна компанія?

Коли немає зовнішньої загрози, коли зовнішня сила не прагне диктувати свою волю всій нації, держава може обходитися і без національної компанії.

Але коли реалізація власної волі для нації знаходиться під загрозою, національна компанія є ефективним механізмом захисту економічних інтересів, сталого суверенного розвитку.

 

Чи підтверджується це прикладом інших країн?

Пропонуємо поглянути на нафтогазову сферу, яка традиційно є ареною протидії зовнішнім загрозам для розвитку нації. Переважна більшість розвинених країн світу та країн, що розвиваються, мають свої національні нафтогазові компанії у цій сфері.

Як видно з порівняння місій національних нафтогазових компаній, вони також активно підтримують уряд під час етапу трансформації ринку.

Чи має національна компанія отримувати прибуток?

Сучасна національна компанія — це комерційна організація. Подібно до будь-якої іншої комерційної організації, вона має заробляти гроші для своїх власників — усіх громадян.

Неправильно, коли національна компанія є хронічно збитковою. Навпаки, необхідно, щоб у неї був такий прибуток, який приносив би її власникам, народу, ринкову доходність на вкладений у цю компанію капітал. Розрив між доходністю активів національної компанії та її приватних конкурентів насправді є втратою для всього народу. Такі втрати вигідні лише привілейованим колам — бо за них розплачуються всі платники податків.

Отримання сталого прибутку має забезпечуватися належним рівнем управління в компанії із застосуванням міжнародних стандартів корпоративного врядування.

Зосередженість на отриманні ринкової доходності на вкладений у компанію капітал особливо важлива для країн, в яких спостерігається старіння населення. Країни з такою проблемою не можуть дозволити мати низьку не ринкову дохідність державних активів — для того, щоб  держава була спроможна виконувати свої соціальні зобов’язання, зокрема щодо пенсійного забезпечення та охорони здоров’я.

 

Чи є «Нафтогаз» національною компанією?

У 1998 році відбулося перетворення Державного комітету по нафті і газу на Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» з метою ефективного управління нафтогазовими активами, які ще залишилися в державній власності. Це виявилося важливим чинником для сталого розвитку нафтогазового комплексу країни і розбудови її державності.

Природна роль «Нафтогазу» як національної компанії — бути ефективним механізмом для проведення реформ, зокрема захищаючи економічні інтереси української нації в нафтогазовій сфері від зовнішніх загроз.

«Нафтогаз» — національна компанія, яка має діяти в інтересах українського народу і української державності. І, всупереч спекуляціям, «Нафтогаз» не є прокладкою. Вона є штабом стратегічного управління і контролю. Вона є механізмом значної економії коштів за рахунок централізації функції реалізації газу та контролю над розрахунками контрагентів. Окрім цього, «Нафтогаз» — сторона контрактів з «Газпромом» і позивач проти «Газпрому» в мільярдних Стокгольмських арбітражах. Саме тому опоненти «Нафтогазу», в першу чергу геополітичні, так прагнуть створити умови для його ліквідації.

«Нафтогаз» як національна компанія може бути корисним інструментом уряду у створенні ефективного ринку газу. Компанія може виступати зручною платформою для реалізації нових можливостей у рамках трансформації ринку, водночас гарантуючи споживачам безперебійне забезпечення їхніх потреб в енергії.

 

*Партнер проекту «Нафтогаз проти Газпрому» — Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Думки і оцінки, опубліковані в матеріалах проекту, можуть не збігатися з позицією НАК «Нафтогаз України» і редакції НВ.